1. El procés tecnològic

Desenvolupament del tema

NOU! Com redactar la memòria d'un projecte?


Materials en anglès

Design process: Design and make an outrageous tie